Contact:

Telefon/fax: 0232.212.230

Dispecerat: 0232.218.253

0740.51.51.51

NOUTĂȚI ȘI COMUNICATE

Adeverinţa pentru vânzarea apartamentului

Documentul se eliberează pe loc, la sediul administratorului de zonă, dacă nu sunt restanţe la plata cheltuielilor de întreţinere.

Dacă sunt neclarităţi (debite ale foştilor proprietari etc.) adeverința se eliberează în minim 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la sediul S.C. TERMO-SERVICE S.A. din Aleea Grădinari nr. 8 PT2 Metalurgie.

 

Pentru obținerea adeverinței sunt necesare următoarele documente:

1. cerere scrisă;

2. copie titlu de proprietate (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, extras carte funciară etc.)

3. dovada achitării la zi a sumelor datorate către Asociaţia de Proprietari / Locatari din care faceți parte (ultima chitanţă)

 

 

În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 230/2007, proprietarii care îşi înstrăinează apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sunt obligaţi ca la întocmirea formelor de înstrăinare să facă dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari.  Notarii publici nu vor autentifica actele de înstrăinare fără o adeverinţă din partea asociaţiei de proprietari, care să reprezinte dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, eliberată în original sub semnătura preşedintelui şi a administratorului asociaţiei de proprietari, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari. Actele de înstrăinare încheiate cu nerespectarea acestei obligaţii sunt nule de drept. 

Relații cu publicul

În vederea îmbunătăţirii serviciilor noastre vă puteţi adresa, pentru audienţe, la sediul central al societăţii, din Aleea Grădinari, nr. 8, PT 2 Metalurgie sau pe email contact@tsiasi.ro.

Telefon: 0232.212.230