Contact:

Telefon/fax: 0232.212.230

Dispecerat: 0232.218.253

0740.51.51.51

NOUTĂȚI ȘI COMUNICATE

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Pentru respectarea Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, care este aplicat începând cu data de 25 mai 2018, S.C. Termo Service S.A., vă informează că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv, prenume şi nume, seria şi numărul actului de identitate, CNP, adresă, contract de proprietate, contract de chirie, adresă de email prin mijloace automatizate şi manuale, destinate îndeplinirii obligaţiilor ce revin prin contractul de administrare încheiat între societatea comercială şi asociaţia de proprietari din care faceţi parte.

Activitatea de gestionare a prelucrării datelor cu caracter personal este gestionată de ofiţerul pentru protecţia datelor cu caracter personal – DPO, care poate fi contactat direct la sediul societăţii din aleea Grădinari nr. 8, prin e-mail la adresa datepersonale@tsiasi.ro sau la telefon 0332441918 interior 105, de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00.

Vă aducem la cunoştinţă că, în baza reglementărilor legale referitoare la administrarea condominiilor şi a contractului de administrare încheiat între asociaţia de proprietari şi S.C. Termo Service S.A., sunteţi obligat, în calitate de proprietar sau împuternicit al acestuia (chiriaş) să furnizaţi datele solicitate, acestea fiind necesare îndeplinirii corecte a contractului şi pentru respectarea legii. Refuzul dumneavoastră poate duce la îndeplinirea defectuoasă a administrării, încălcarea legii şi la prejudicii financiare membrilor asociaţiei.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării doar de către operator, S.C. Termo Service S.A..

Conform Legii nr. 677/2001 şi a Regulamentului nr. 679/2016 beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Datele dumnevoastră sunt prelucrate numai în perioada valabilităţii contractului de administrare, iar la încheierea acesteia vor fi predate noului administrator pe baza procesului verbal de predare a gestiunii asociaţiei de proprietari. Ulterior încheierii raporturilor contractuale dintre S.C. Termo Service S.A. şi asociaţia de proprietari, datele cu caracter personal sunt eliminate din evidenţa societăţii.

Relații cu publicul

În vederea îmbunătăţirii serviciilor noastre vă puteţi adresa, pentru audienţe, la sediul central al societăţii, din Aleea Grădinari, nr. 8, PT 2 Metalurgie sau pe email contact@tsiasi.ro.

Telefon: 0232.212.230