Contact:

Telefon/fax: 0232.212.230

Dispecerat: 0232.218.253

0740.51.51.51

Termeni și condiții

 Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor şi condiţiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceştia şi reprezintă întreaga înţelegere (contractul) dintre părţi.
Termo-Service SA, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.tsiasi.ro îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui website, precum şi Politica de confidenţialitate şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. Datorită acestui fapt, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat sa le respectaţi.

Aplicabilitate
Termenii şi condiţiile prezentate sunt valabile şi se aplică pentru website-ul www.tsiasi.ro pentru care Termo-Service SA are calitatea de autor/proprietar/administrator. Website-ul www.tsiasi.ro va fi denumit generic, în mod individual Site în cele ce urmează.

Drepturi de autor
Termo-Service SA este autorul site-ului şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislaţiei române şi internaţionale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzand imagini, ilustraţii, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video, ş.a.m.d sunt proprietatea Termo-Service SA sau sunt licenţiate de Termo-Service SA pentru a fi folosite.

Licenţe de utilizare
Termo-Service SA va acorda o licenţă limitată pentru a accesa/vizita Site-ul, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord din partea Termo-Service SA . Această licenţă nu include:
• revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informaţiilor prezentate pe Site;
• download-ul sau copierea informaţiilor legate de conturi utilizator;
• utilizarea tehnicilor tip data mining, roboţilor sau tehnologiilor similare care permit extragerea şi analiza datelor.

Termo-Service SA va acorda o licenţă limitată, revocabilă si ne-exclusivă de a vă crea un hyperlink către pagina home a Site-ului atâta vreme cât acest link nu descrie Termo-Service SA sau un partener/afiliat al acestuia de o manieră falsă, greşită sau jignitoare. Licenţa acordată nu va permite utilizarea în cadrul acestui hyperlink a mărcii Termo-Service fără acordul prealabil scris al Termo-Service SA.
Conţinutul Site-ului, integral şi/sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al Termo-Service SA.

Mărci
Domeniul tsiasi.ro este deţinut de către Termo-Service SA. Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui tsiasi, în forma directă sau "ascunsă" (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă a Termo-Service SA este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Utilizarea neautorizată a acestora revocă imediat licenţele acordate de către Termo-Service, conform cu cele de mai sus.

Condiţii de utilizare. Garanţii
Site-ul este furnizat de către Termo-Service SA pe o baza "aşa cum este" şi "atât cât este disponibil". Termo-Service SA nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la tsiasi.ro sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător. Utilizatorul foloseşte Site-ul pe riscul propriu, Termo-Service SA fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe Site. Termo-Service SA nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. Termo-Service SA nu acordă niciun fel de garanţie pentru conţinutul şi utilizarea acestui Site. Informaţiile publicate corespund realitaţii la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului.
Serviciile şi produsele prezentate pe Site nu se constituie într-o oferta de niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ. Pentru a primi o ofertă din partea Termo-Service SA, trimiteţi-ne un e-mail pe contact@tsiasi.ro.

Securitate
Dacă utilizaţi Site-ul, sunteţi răspunzător pentru asigurarea confidenţialităţii datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi numele de utilizator şi parola şi sunteţi de acord să vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru activităţile/acţiunile desfăşurate pe Site cu contul şi parola dumneavoastră. În cazul în care suspectaţi că, din diverse motive imputabile sau nu dumneavoastră, confidenţialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veţi notifica imediat Termo-Service SA pentru a bloca accesul la cont şi a vă genera cât mai rapid un nou set.
Efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra acestui site şi tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ş.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

Comunicări
Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimator, care să afecteze viaţa privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale Termo-Service SA sau ale unor terţe părţi, şi care nu conţin viruşi, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanţ, mailinguri de masă sau orice altă formă de spam. Nu puteţi folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonalizaţi o altă persoană sau entitate. Termo-Service SA îşi rezervă dreptul, dar nu şi obligaţia de a îndeparta sau edita o astfel de informaţie transmisă.
Prin trimiterea unei astfel de informaţii, dacă nu este altfel specificat, acordaţi Termo-Service SA şi partenerilor/afiliaţilor săi licenţa/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil şi sub-licenţiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afişa pe orice fel de medii, în toata lumea. Acordaţi dreptul Termo-Service SA şi partenerilor/afiliaţilor săi de a utiliza numele pe care l-aţi trimis în conjuncţie cu informaţia, dacă aceştia vor decide astfel. Declaraţi şi garantaţi că deţineţi sau controlaţi toate drepturile cu privire la informaţiile transmise, că, acestea sunt corecte şi că utilizarea acestora nu intră în contradicţie cu Termenii şi condiţiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terţă parte şi că veţi despagubi integral Termo-Service sau partenerii/afiliaţii săi pentru toate cererile rezultate din informaţia astfel transmisă.

Drepturi de proprietate intelectuală
Termo-Service SA respectă drepturile intelectuale ale altora. Dacă veţi considera că munca dumneavoastră a fost copiată de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm să adresaţi Termo-Service SA o notificare care să cuprindă:
• semnatura fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;
• o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciaţi că au fost încălcate;
• o indicare a locaţiei pe Site unde apreciaţi că aceste drepturi au fost încălcate;
• adresa, numărul de telefon şi adresa e-mail a dumneavoastră;
• o declaraţie pe proprie răspundere conform căreia sunteţi convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deţinătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii;
• o declaraţie notarială pe proprie răspundere conform căreia acţionaţi cu bună credinţă, că notificarea este completă şi corectă şi că sunteţi deţinatorul drepturilor sau acţionaţi în numele său.

Legislaţie
Termenii şi condiţiile de folosire se supun legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul Termo-Service SA. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecatorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul Termo-Service SA.

Politica de confidenţialitate
Termo-Service SA se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terţi şi să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia.
Compania va reţine datele personale şi le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situaţia contului de pe tsiasi.ro, în evaluarea produselor şi serviciilor oferite. Termo-Service SA poate notifica utilizatorii privind ofertele curente sau alte informaţii/ştiri/comunicate prin newsletter şi poate trimite felicitări sau alte mesaje speciale.
Dacă, din diferite motive sau din vina terţilor, datele d-vostră personale intră în posesia unei alte persoane fizice sau juridice, societatea noastră nu poate fi făcută responsabilă de acest lucru.
Termo-Service SA nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul tsiasi.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date. De asemenea, dacă utilizatorii nu mai doresc să primească newsletterul tsiasi.ro, se pot dezabona utilizând linkul din footer-ul newsletterulului tsiasi.ro primit prin email.
În cazul optării pentru plata on-line, procesarea datelor de card se face pe serverele BRD Groupe Societe Generale, iar tsiasi.ro nu solicită şi nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.
Pentru informare şi suport, sesizări şi reclamaţii puteţi contacta la adresa contact@tsiasi.ro.

Relații cu publicul

În vederea îmbunătăţirii serviciilor noastre vă puteţi adresa, pentru audienţe, la sediul central al societăţii, din Aleea Grădinari, nr. 8, PT 2 Metalurgie sau pe email contact@tsiasi.ro.

Telefon: 0232.212.230